28 ноября 2022 ГТРК «Хакасия»

Парламент дневнигi. 28.11.2022

Республиканын пазагы чылга бюджед1н1н закон проект1нзер оннарлап тузед1г кир1лген. Оон п1ч1кт1 Оорк1 чоп пастагы хыгырыгда алыбысхан, 1док чолларны чахсылир паза чор1с хоргыстыг полбас учун правительство хайдаг тогыс апарчатханын тыннап алган. Аннанар алгыда пастагы коз1дииб1сте.

Архив
Февраль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28