Парламент дневнигi

Парламент дневнигi

«Парламент дневнигi» - «Хакасия» хазна телерадиокомпаниязынын паза Хакас Республиканын Ооркi чобiнiн хада-пiрге толдырчатхан проектi.

Корiгчiлер республикадагы законнарзар хайдаг алызыглар кирiлчеткенiн, хайдаг хозымнар идiлгенiн чахсы пiлчелер. Оларны постын программазында Хакасия чуртагчыларына прай онарылыстыг иде чоохтапчабыс, закон алчан улгу тогызын толдыразынан чарытчабыс.

Архив
Август 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

«Ближе к мечте»: специальный новогодний выпуск. Подводим итоги 2021 года вместе