17 октября 2023 ГТРК «Хакасия»

Волонтеры передали в главный музей Хакасии предметы, изготовленные участникам СВО

Республикадагы музейнiн Сабланыс залында онетiн чаа операциязынын араласчыларына хабасчатхан улуснан тогазыг ирткен. Анда Харатастагы «Солдатха чылыгны сыйла», Агбандагы «Чинiске чидер учун тiкчебiс» омелернiн устагчылары араласханнар паза оларнын тузалыг киректерi чон алнына сыгарылган.

Архив
Декабрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31