14 августа 2023 ГТРК «Хакасия»

В Хакасии объявлена благотворительная акция «Дорога в школу»

Чыл сай наа угредiг чылы алнында Хакасиянын социальнай арачыланыс министерствозы чуга чуртапчатхан собiрелерге палаларны школаа тимнирге полысча. «Школазар чол» чорiм полган на аймах-городта ирт1р1лче. Асхыс аймаандагы чуртагчылар пу киректе откiн араласчалар.

Архив
Декабрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31