25 июля 2023 ГТРК «Хакасия»

В деревнях Хакасии активно внедряется проект Пушкинская карта

Чииттернi культура чуртазында откiн араластырарга погiннен 2021 чылда «Пушкин картазы» хазна программазы алылган. Анда он торт – чибiргi iкi частыг оол-хыстар араласчалар. Угренчiлернiн паза студенттернiн аймах-пасха ойын-козiдiглерге тикке чорер ондайлары пар. Городта пу чорiм чахсы тилiпче, аалда, тiзен, чуртасха ам даа чахсы кiргеклек.

Архив
Сентябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30