18 июля 2023 ГТРК «Хакасия»

В детском лагере «Серебряный ключ» 2-ой оздоровительный сезон посвящен патриотическому воспитанию

Таштып аймаандагы «Кумус хара суучах» тынаг лагерьi Чир-суубыстын турыстыг арачылагчыларын оскiрерiне асхынах нимес хозым итче. Олганнар Илбек Ада чаа паза амгы туста парчатхан онетiн чаа операциязынын матырларынан танысчалар. Олар iдок марыгларда араласчалар, тузалыг киректернен айгасчалар.

Архив
Октябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31