21 июня 2023 ГТРК «Хакасия»

25 июня в Ширинском районе пройдет этногастрономический фестиваль «Золотая чаша»

Пуул Шира аймаанда «Алтын чалгайах паза ит» ас-тамах фестивальы узiнчi хати иртер. Ол угаа алгым таныхталар: анда хакастарнын кибiрлiг чиизi козiдiге сыгарылар, аны тимнирге мастер-класстар паза марыглар иртiрiлер. Хайди даа ат чарызы полар. Пайрам iдок Шира аймаа тостелгеннен 90 чыл толчатханына чарыдылча. Пу куннерде улукунге тимненiс хыызында парча.

Архив
Сентябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30