13 июня 2023 ГТРК «Хакасия»

Гидрологическая ситуация в Хакасии на особом контроле

Iзiг куннер турыбысханда, таглар-тайгаллардагы хар хайылып, агын сугларзар ин сыхтылар. Анын сылтаанда оларнын синi кодiрiлiп одырча. Асхыс аймаанын устаг-пастаа Агбан хазында чуртапчатхан чонны сизiктiг поларга хыгырча. Суг чайыл сыхса, хайди тудынарын чарытча.

Архив
Сентябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30