24 апреля 2023 ГТРК «Хакасия»

Депутаты Верховного Совета приняли очередной пакет мер социальной поддержки медицинских работников

Ооркi чоптiн сессиязында депутаттар имчiлернi Хакасиянын аалларынзар тартар учун, полызыг синiн хос салдылар. Парламент ирткен чылдагы тогызы хоостыра сан пирiс иткен.Iдок правительство пылтыр паза анын алнындагы чылларда хайди тогыныбысханын чарыт пирген.

Архив
Декабрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31