22 марта 2023 ГТРК «Хакасия»

Жители одной из улиц села Буденовка возмущены состоянием местной дороги

Табаттагы аал чобiнзер кiрчеткен ааллар чуртагчылары орындагы пастыхтарзар аймах сурыгларнан айланчалар. Буденовка аалдагы чуртагчылар чыл сай чол суриин кодiрчелер. Хысхыда мында кортiктер тастал парчалар, часхыда, хар хайылчатса, чорчее чох полыбысча.

Архив
Июнь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30