17 февраля 2023 ГТРК «Хакасия»

Аскизское предприятие «Теплокомлекс» успешно оказывает все виды услуг населению

Асхыстагы, чылыг паза суг пирчен пiрiгiс пылтыргыдан сыгара  аймах  кiнiне пирiл парган. Амды  мында, ахча тузында кiрчеткен сылтаанда, тогыс таа ниик пар сыххан. Пуулгi хысхы хатыг  даа полза, аны ипти тобыр парыбызарга чахсы  ондайлар  пар.

Архив
Март 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31