3 февраля 2023 ГТРК «Хакасия»

В Доме литераторов Хакасии прошла презентация новой книги Александра Котожекова «Вой сизого волка»

Республикадагы  чайаачылар  туразында  хоосчы, драматург  паза  прозаик Александр Котожековтын   «Вой сизого волка»  аттыг  наа киндезi   чон алнына  сыгарылган.  Ол   «Тасха  Матыр»  алыптыг  нымах   хоостыра  пазылган  чоох. Мында  кiзi  чуртазынанар  тирен  сагыстар  кирiл  парганнар.

Архив
Март 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31