13 декабря 2022 ГТРК «Хакасия»

В центре культуры имени С.П.Кадышева проходит Новогодняя выставка

Хакасиянын прай даа пулуннарында Наа чылга тимненiс хыызында пар сыхты. Пиидегi искусство школазынын хоосчы олганнары республикадагы Сыбы пайрамына чарлалчатхан марыгларга постарынын тогыстарын cыбыра тимнепчелер. Агбандагы Кадышевтiн адынан культура кiнiнде, тiзен, хайхастар козiдии азылган.  

Архив
Февраль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28