13 декабря 2022 ГТРК «Хакасия»

В республиканском музее открылась выставка к 100-летию Григория Хлебникова «Родом из Сибири»

Хакасиядагы паза Минсугдагы музейлер хада-пiрге проект идiп, хоосчы Григорий Хлебниковтын тогыстарын чон алнына сыгар салдылар. Iдок саблыг чайаачынын хыстары ибде хайраллалчатхан хоостарны козiдiге пиргеннер. Мында аймах кiзiлер омаларын, чирiбiстiн сiлiг пулуннарын корерге чарир.

Архив
Февраль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28