31 октября 2022 ГТРК «Хакасия»

Писатель-тахпахчи Альбина Курбижекова рассказала школьникам об особенностях тахпаха

Коп аймах сыйыхтарга турысхан хоос сос узы  Альбина Курбижекова пу наада  чоннын пазылбин путкен чайаачызынанар  угаа чапсых чоох апарды. Тогазыгда улуг класстардагы  угренчiлер араласханнар. Олар тахпахтын пудiзiненер, анын  толдырылчатхан  ондайларынананар пiлiп алганнар.

Архив
Декабрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

«Ближе к мечте»: специальный новогодний выпуск. Подводим итоги 2021 года вместе

«Ближе к мечте»: специальный новогодний выпуск. Подводим итоги 2021 года вместе