21 сентября 2022 ГТРК «Хакасия»

Ширинский район готовится к празднику урожая «Уртун тойы»

Шира аймаанын чайаачы омелерi Республика синiнде иртчеткен пайрамнарда полган на сай откiн араласчалар. Марыг – ойыннарда удаа сыйыхтыг орыннар алчалар. Чагдапчатхан Уртун тойында олар iдок устарын козiдерге тимненчелер. Ширадагылар «Толден толге» паза «Кускунiн чайаачы сагыстары» марыгларда аралазарлар.

Архив
Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31