13 октября 2022 ГТРК «Хакасия»

Фермеру из Аскизского района присвоено почетное звание «Человек года-2022»

Пу чылда  аал хонии тогынчыларына мал азыгын  пилетирге оой ла полбады. Чайгыда нанмыр чагбаан. От сыхпаан. Че фермерлер пар-чох кустер1н салып, хысхаа тимненчелер. Мал санын хызырбасха  пог1н тутчалар. Пу наада ирткен  Уртун тойы пайрамда тогыста поз1к чид1глерге читкеннерге « Чыл к1з1з1» аарластыг ат пир1лген. Сыйых алганнар санында- Асхыс аймаандагы  фермер  Аэлита  Аскаракова.

Архив
Декабрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

«Ближе к мечте»: специальный новогодний выпуск. Подводим итоги 2021 года вместе

«Ближе к мечте»: специальный новогодний выпуск. Подводим итоги 2021 года вместе