17 августа 2022 ГТРК «Хакасия»

Усадьба Сагалаковых из села Уты привлекает многообразием цветов

Пии аймаанын Ут аалындагы Сагалаковтар чурты хыринда чайгы туста к1з1лер тохтабин п1р дее иртпинчелер. Мында аймах чахайахтарны корерге чарир. Оларны оск1рер кирек толден толге парып одырча. Агаа хоза, пуун с1л1г порчолар уреннер1н интернет пастыра чахыбызар ондай пар. 

Архив
Сентябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30