11 августа 2022 ГТРК «Хакасия»

В музее «Хуртуйах тас» идет строительство еще одной юрты

Полган на музейнiн тогынчылары аалчыларга коп чапсых ниме козiдiп, чоохтап пирерге погiн тутчалар. Агаа хоза, килген чонга истiг ондайлар ползын тiп сагыссырапчалар. Пу куннерде «Улуг Хуртуйах тас» музейде чорыхчыларга тынанчан паза кус алынчан орын пудiрiлче. 8 пулунныг ибiчекте, аймах оттардан хайнатхан чей iзiп, чоох-чаахнан одырып алчан ондай полар.

Архив
Октябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

«Ближе к мечте»: специальный новогодний выпуск. Подводим итоги 2021 года вместе

«Ближе к мечте»: специальный новогодний выпуск. Подводим итоги 2021 года вместе