22 июня 2022 ГТРК «Хакасия»

Начался ремонт опасных участков дороги между поселениями Базинского сельсовета

Асхыс аймаандагы Паза аал чоiнзер кiрчеткен аалларнын чоллары наачылалчалар. Мында чыл сай, часхыда, хар хайылган соонда, таглардан инген суг чоллар азыра ахчан, чазаг даа, машиналыг даа чорчее чох полыбысчан. Анын учун пуул часхыда чонны тартчан газель пеер к1рерге тогыр полыбысхан. Амды ол сурыг пог1л парды.

Архив
Август 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31