7 июня 2022 ГТРК «Хакасия»

Юбилей республиканской газеты «Хакас чирi»

Чайгынын пастагы кунiнде «Хакас чирi» газета тостелгеннен пеер 95 чылын таныхтабысты. Пайрамныг чыылыг Кадышевтiн адынан культура кiнiнде ирткен. Мында редакция тогынчыларына аарластыг пiчiктер, сыйыхтар читiрiлген, чылыг состер чоохталган.

Архив
Август 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

«Ближе к мечте»: специальный новогодний выпуск. Подводим итоги 2021 года вместе

«Ближе к мечте»: специальный новогодний выпуск. Подводим итоги 2021 года вместе