18 мая 2022 ГТРК «Хакасия»

В Хакасии засеяно более 44-х тысяч гектаров пашен

Республиканын хыраларында часхы таарыг хыызында парча. Хайзы орыннарда ла, чир сыгы читкiче нимес полып, тогыс сала тудылча. Пукулее алза, тонастыглар 44 мун азыра гектарда одыртылды. Пу чорiмде ин пастагызы парча Шира аймагы, анан Пии паза Орджоникидзе аймахтары.Таштып чирiндегi хырачылар iдок пу куннерде хыра тогыстарын тоос саларлар.

Архив
Июль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

«Ближе к мечте»: специальный новогодний выпуск. Подводим итоги 2021 года вместе

«Ближе к мечте»: специальный новогодний выпуск. Подводим итоги 2021 года вместе