28 марта 2022 ГТРК «Хакасия»

Презентация героического сказания « Ай Солбаннан Кун Солбан» Семена Шулбаева в селе Анчул

Хакас Республикада чарлалган Алыптыг нымах чылы азах меетке чит тее парган полза, агаа чарыдылган чыылыг-тогазыглар ам даа иртiрiлче. Пу наада Таштып аймаандагы Анчул аалда чуртаан хайчы-нымахчы Семен Шулбаевтен пазылган « Ай Солбаннан Кун Солбан» алыптыг нымах алынча кинденен чарых кордi. Чайаачы тогыс ин пастагызын чон алнына анын авторынын тореен-оскен чирiнде сыгарылды.

Архив
Май 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

«Ближе к мечте»: специальный новогодний выпуск. Подводим итоги 2021 года вместе

«Ближе к мечте»: специальный новогодний выпуск. Подводим итоги 2021 года вместе