17 марта 2022 ГТРК «Хакасия»

Аскизский народный театр готовится к премьере нового спектакля

Тогыс соонан алай ба тынаг куннерiнде пос коннiнен ойын тургысчатхан артисттер Асхыстагы культура туразынзар манзырапчалар. Анда чон театры пазох ла наа ойын чарыхха сыгарарга тимнепче. Чугынчах агырыг тарапчатхан туста кiзiлер, ибде одырып, андаг спектакльларга сагын парганнар. Хосхар айында - апрельде - аал чуртагчыларына «Саасхан нымахтары» т1п кулкiстiг ойын козiдiлер.

Архив
Май 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

«Ближе к мечте»: специальный новогодний выпуск. Подводим итоги 2021 года вместе

«Ближе к мечте»: специальный новогодний выпуск. Подводим итоги 2021 года вместе