24 января 2022 ГТРК «Хакасия»

Взрослая и детская библиотеки села Бельтырское переехали в здание бывшего детского садика

Асхыс аймаандагы Пилтiрдегi олган паза улуглар библиотекалары «Санычах» олган садынын иргi туразынзар козiп алдылар. Амды наа орынны иптеп саларга кирек. Итсе, улугларнын чардыгы мынын алнындагызынан хай-хай таргынах, андаг даа полза, пу чылга корiлген чайаачы иирлернi мындох апарчалар.

Архив
Май 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

«Ближе к мечте»: специальный новогодний выпуск. Подводим итоги 2021 года вместе

«Ближе к мечте»: специальный новогодний выпуск. Подводим итоги 2021 года вместе