9 ноября 2021 ГТРК «Хакасия»

Жители села Аскиз написали этнографический диктант

Улуг этнография диктанты iкi мун он алты чылдан иртiрiлче. Пастап анда тогызон мун кiзi араласхан, пылтыр, тiзен, пiлiстерiн сыныхтабызарга хынчатханнар саны пiр миллион читi чус хырыхты ас парыбысхан. Пандемия тузында полган на кiзiнiн пу чорiмде пос алынча, интернет пастыра, аралас полар ондай полган.

Архив
Декабрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31