30 сентября 2021 ГТРК «Хакасия»

Полномочия в сфере ЖКХ стали предметом бурных обсуждений между районами и поселениями Хакасии

Ооркi чоп депутаттарынын, чайгы тынаг соонан, пастагы сессиязы угаа хазыр парган. Чурт-хоных сурыгларын аал чоптерiнен аймахтарга артыбызар сурыг коп талас сыгарган, депутататтар пiр чопке кил полбин сыхханнар, аал чоптерiнiн пастары сурыг погiлгенче улуг залдан, сыхпин, одырарга тимде полганнар.

Архив
Октябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31