21 сентября 2021 ГТРК «Хакасия»

Ремонт кабинетов физики, химии и информатики в Нижнетейской школе

Асхыс аймаанда хоргыстыг чугынчахтан тогыр вакцинацияны Индiркi Тоо аалдагы школанын на прай тогынчылары иртiбiскеннер. Грипптен тогыр прививканы iдок оменен тургыстырып алганнар. Анзы олганнар хазиина хоргыс полбас учун идiлче. iдок угренчiлернi азырирга столовай кирек. Ол оон погiн полып турча. Сагам мында тыхтаг тогыстары парча, пiр санай iкi кабинет наачылалча.

Архив
Октябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31