15 сентября 2021 ГТРК «Хакасия»

В Аскизском районе откроется 40 избирательных участков

Ун пирчен куннер чит килдiлер. Тандадан табыг участоктарынын кiзiлерi ыраххы паза тастых ааллардагы чуртагчыларзар кил парарлар. Сагам хазнадагы ин не нандырыглыг тогысха халганчы тимненiстер парча. Бюллетеньнер аалларча тарадылчалар.

Архив
Ноябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30