31 августа 2021 ГТРК «Хакасия»

Школьники из малого села Верхний Курлугаш получили подарки от Министерства национальной политики

Республика министерстволарынын паза хазна комитеттерiнiн тогынчылары чыл сай пастагы сентябрь тандади кiчiг аалычахтардагы олганнарга сыйыхтар читiрчелер. Пу чорiм «Кiчiг паза ыраххы аалларны, хайраллап, тилiдерi» программа хоостыра пасталган. Пу наада аалчыларны Чогархы Хурлугастагы оолах-хызычахтар удурладылар.

Архив
Октябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31