27 августа 2021 ГТРК «Хакасия»

Древнее, неразграбленное захоронение женщины найдено учеными в селе Аскиз

Асхыс аймаанда пурунгы чуртастын киречiлерi угаа коп. Олар турган чазы отiре тимiр чол салыл парган. турчеден аннан хости iкiнчiзiн пудiрiп пастирлар. Кургеннердегi ниме-нооларны хайраллап халар пог1ннен археология тогыстары апарылча. Пу наада ученайларны угаа чапсых табыг орiндiрдi.

Архив
Октябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31