4 августа 2021 ГТРК «Хакасия»

Археологи в Усть-Камыште раскопали интересные артефакты

Пуул Хакасияда археология тогыстары коп апарылчалар. Оон паза улуг iстезiглер иртiрiлче Асхыс аймаандагы Казановка паза Оок пилтiрi ааллар хыринда. Оларнын пiрсiнде табылган ниме-нооларны чир паза ис-пай министерствозынын тогынчылары кор парбысханнар.

Архив
Декабрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31