28 июля 2021 ГТРК «Хакасия»

Спортивные лагеря на озере Баланкуль соблюдают все меры Роспотребнадзора

Пуул чугынчах тарап, тынаг лагерьлерiнiн коп сабазы чабыл парган. Че хайзыларына Роспотребнадзор кирген хатыг ондайларча тогынарга килiсче. Сах андаг киректе Асхыс аймаанда орныхчатхан «Пуланныг кол» спорт лагерьлерi пол парганнар.

Архив
Ноябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30