23 июля 2021 ГТРК «Хакасия»

В селе Бирикчуль строится новая современная школа на 250 мест

Асхыс аймаандагы Пирiкчул аал улуг, ол нинче-нинче километрге тартыл парыбысхан. Анын устунзархы саринда, Асхыс сугнын агыны хоостыра, он чардыгында национальнай проект хоостыра наа школанын пудiрии парча. Ол, погiн хоостыра, пiр чыл чарым пазынан тимге сыгарыл парарга кирек. Сагам анын тозi салылча.

Архив
Октябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31