21 июля 2021 ГТРК «Хакасия»

ООО «Нива» планирует заготовить 10 тысяч тонн сена

Пуул, нанмырлыг чылда, Хакасияда от чахсы сыххан. Аннанар чазы чирлердегi хоныхтар мал азыгын пилетирге пылтыргызынан сала ирте паза пасхазынан пурун кiрiбiскеннер. Олар айас куннерде отты айныттыг тогын парчалар.Че прайзына ла iди он полбинча.

Архив
Сентябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30