12 июля 2021 ГТРК «Хакасия»

Более 20 семей Абакана получили медаль «За любовь и верность»

Агбанда пасхазына чахсы козiдiм полчатхан улуг паза чиит собiрелернi таныхтир чахсы кибiр пар. Ынаг, харасхах ирепчiлернi, марыг салтарынан, кибiрли Семья кунiнде сыйыхтапчалар. Пуул андаг аарласха чибiргi азыра собiре турысхан.

Архив
Июль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31