26 мая 2021 ГТРК «Хакасия»

Дорога в село Усть-Таштып размыта

Суг, улуг килiп, Таштып  пилтiрiнзер парчатхан  чолны чуубысхан. Аал  улуг  чирден тастыхти тур халган. Итсе, орындагы  улгулер  пу кирекке  тимде полганнар. Чонга ас-тамах  тартар паза  имнег полызиин пирер  сурыгларны азынада пок салганнар.

Архив
Октябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31