17 мая 2021 ГТРК «Хакасия»

На участке дороги «Усть Чуль - Верх Тея» устранен перелив талых вод

Хакасияда чылыг куннер турып, тайгадагы хар откiн хайыл сыхты. Анын сылтаанда Тоо суг кодiрiл килiп, Асхыс аймаандагы Чогархы Тоо аалзар парчатхан чолны чуубысхан. Ирткен неделяда аны машина чорер иде иптеп салганнар. Пазагы часхыда, мындаг сидiксiнiс полбас учун, суг иртер трубалар тозеп салар погiн тургызылча.

Архив
Декабрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31