4 мая 2021 ГТРК «Хакасия»

Воспоминание детей о отце - участнике ВОв Миндибекове

Илбек Чинiс кунiне удур хоос редакция ирткен чыл, чыынды ондайынан, Илбек Ада чаа араласчыларынанар козiдiглер тимнеен. Махачы чаачыларыбысты, оларнын матыр киректерiн палалары сагысха кирчелер. Ол козiдiглернiн пiрсiн пуун корiгчiлер алнына хати сыгарчабыс.

Архив
Июль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31