28 апреля 2021 ГТРК «Хакасия»

В администрации Аскизского района создан оргкомитет по подготовке к 9 мая

Илбек Чинiстiн пайрамына санныг ла куннер халыбысты. Агаа тимненiс республиканын прай муниципальнай пудiстерiнде парча. Че чугынчах агырыг тарапчатханда, улукун иртiрер ондайлар алыс таа парыбызарга айабас. Аннанар орындагы улгулерге прай ол нимелернi азынада кор саларга кирек.

Архив
Ноябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30