27 апреля 2021 ГТРК «Хакасия»

В селе Кайбалы нужна начальная школа

Пии аймаандагы Хойбал аалда 2010 чылда пасталыг класстар школазы паза угретчi туразы пудiрiлген. Че уссанабас ол туранын тозi чарыл чорiбiскен. Анын соонда мындагы тогыстар тохтадыл парганнар. Че пуунгi кунге аалдагы клуб, библиотека паза имнег полии иргi турада орныхчалар. Агаа хоза, тастых аалда наа школа кирек.

Архив
Октябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31