23 марта 2021 ГТРК «Хакасия»

Проблемы жителей станции Камышта

Асхыс аймаандагы Камышта станциянын чуртагчылары пуул часхыда, хар хайылып, таглардан илееде суг ин килерiнен чочынча. Итсе, пылтыр суг тутчан ойымнарны арыглабысханнар, суга аннан азыра ахпасха кирек. Че сынында хайди поларын азынада чоохтирга сидiк

Архив
Июнь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30