3 марта 2021 ГТРК «Хакасия»

Презентация новой книги писателя и журналиста Анатолия Султрекова

Хакасиянын культурача аарластыг тогынчызы, писатель, хабарчы Анатолий Султреков позынын наа чайаачы тогызын чарыхха сыгарыбысты. Ол «Чалбарт хайанын чазыттары» аттыг хайхастар чыындызынын 3-чi чардыгы полча. Анын оон сагызынанар пiстiн теестегi козiдиибiсте.

Архив
Май 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31