8 февраля 2021 ГТРК «Хакасия»

Нападение волков на крестьянское фермерские хозяйства Хакасии

Чыл сай хысхыда пуурлер, аалларга кiрiп, ибдегi малларны тутхлап салчалар. Чонга асхынах нимес урег идiлчеткенiн санга алып, республика улгулерiачын аннарны атарга чарадыг алыбысхан. Пуурнi чох иткен учун ахчалыг сыйых пирiлче. Ур ниместе аннар Пии аймаандагы фермернiн хазаазынзар кiр парганнар.

Архив
Май 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31