3 февраля 2021 ГТРК «Хакасия»

Единый классный час в Аскизском лицей-интернате

Асхыстаuы лицей-интернатта, республикадаuы пасха школалардаuыох чiли, алыптыu нымахха чарыдылuан пiрге урок ирткен. Анда 7-чi класстагы олганнар" Албынxыныy" кизегiн oтiг хыuырuаннар. 5-ч1 класстаuылар, тiзен, пастаuызын на хайxы-нымахчыларныy пазылбин пeткен чайаачызынаy танысханнар.

Архив
Май 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31