2 февраля 2021 ГТРК «Хакасия»

ПУ-18 готовится к чемпионату молодых профессионалов

Асхыстаuы профессиональнай училище тилекейдегi " Чиит профессионаллар" чемпионадыныy региондаuы чардыuына тимненче. Олар анда 8 аймах кjрiмде постарынын устарын сынирлар. Чыл сай пу училищенiy оол-хыстары артыхтар санында адалчалар. Пeeл дее чахсы чидiглерге чидерге прай кeстерiн салчалар.

Архив
Май 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31