28 января 2021 ГТРК «Хакасия»

Депутаты Верховного Совета отклонили протест прокурора по бюджету

Ооркi чоптiн 24-чi сессиязы суум-саам чох, ипти ле ирт парыбысхан. Обедке читiре прай сурыглар узурiл парганнар. Итсе-де чыылыг алнынча пеер калмыктар онетiн килгеннер, олар Ооркi чоп кнезiнiн Илбек Ада чаа тузында полган киректерденер чоогына чопсiнминчелер. Че пу сурыг узурiге хоза кирiлбеен.

Архив
Июль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31