30 декабря 2020 ГТРК «Хакасия»

В Аскизском районе выпустили сборник творческих работ

Хакас тiлiнiн чылы Асхыс аймаанда угаа чапсых кирекнен таныхтал парды. Наа чыл пайрамы тандади, чайаачы устар аразында иртiрiлчеткен марыгнын салтары хоостыра, чинiсчiлернiн тогыстары чарыхха сыгарылды. Олар онетiн олганнарга адап пазылган чоохтар, кибелiстер паза хысха сарын-тахпахтар.

Архив
Июль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31