5 мая 2021 ГТРК «Хакасия»

Беседа с Александрой Карамчаковой о семейном конкурсе на лучшее знание родного языка

Пис майда мынын алнында Печать кунi таныхталчан. Амды ол январьга чылдырыл парган. Че мучелде полган таныг ундудылбаан. Ана пу кунде «Хакас чирi» газетанын хабарчызы Александра Сунчугашева пiстiн студияда ааллапча. Че ол позынын оон тогызынанар нимес, собiреде чарлабысхан марыгданар чоохтапча. Сос алысча Наталья Табакова.

Архив
Декабрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31